overskrift
| Hvad er homøopati | Behandlingen | Hvem er jeg | Litteratur | Links
| Børn og homøopati | Foredrag / Aktiviteter | Praktiske oplysninger | FAQ  
Gå til forsiden
streg
Hvad er Homøopati

Homøopati er en holistisk behandlingsform. Det vil sige, at det er hele det syge menneske, der behandles - ikke blot symptomerne.
Det er en skånsom, lægende behandlingsform, som hjælper patienten til at genvinde sit helbred ved at stimulere kroppens egne helbredende kræfter. Dette gøres ved hjælp af midler som overvejende bliver udvundet af råstoffer fra mineral- plante- og dyreriget.

Den klassiske homøopati opfatter symptomer som tegn på forstyrrelse af livskraften og mener, at symptomerne kommer til udtryk dér, hvor kroppen skader sig selv mindst. Det er derfor ikke symptomerne men den tilgrundliggende forstyrrelse af livskraften der er sygdommen.
Det homøopatiske lægemiddel skal tilskynde genoprettelsen af helbredet og ikke blot undertrykke symptomerne.


Klassisk Homøopati ser mennesker som individer, der reagerer forskelligt alt efter grundlæggende natur og baggrund. Et symptombillede er derfor et helt personligt og individuelt udtryk for en indre tilstand.
Homøopaten vil forsøge at forstå denne tilstand og danne sig et billede af hele det syge menneske - fysisk som psykisk.


Homøopatiske lægemidler er blevet afprøvet på grupper af raske mennesker. Efter indtagelsen fik de specifikke symptomer – fysiske og psykiske. Disse symptomer er derefter blevet samlet til et homøopatisk lægemiddelbillede.


Homøopatens opgave er at finde frem til det homøopatiske lægemiddel som - i de symptomer det har frembragt i raske mennesker - mest ligner det samlede billede af patientens symptomer.


homøo = det lignende, patos = lidelse.

Gå til toppen